RGK Sp. z o.o. została powołana 3 października 2012 roku, w ramach badzoru nad nieruchomościami nieenergetycznymi w Grupie Kapitałowej ENERGA.
 
 
Adres siedziby
 
al. Grunwaldzka 472
 
80-309 Gdańsk
 
 
NIP: 5842729431
 
REGON:221749617
 
KRS: 0000438248
 
 
Skład zarządu spółki:
 
Prezes Zarządu - Katarzyna Dorota Dąbrowska
 
 
Plan połączenia spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z spółką RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.