Zaproszenie do neg. Ludwikowo

 

 

RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży

  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ludwikowie, gmina Stara Biała, jako:

 

         1.  Ludwikowo, gmina Stara Biała – prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Ludwikowo, gmina Stara Biała, stanowiących działki, wg poniższego zestawienia:

 

Lp. Nr działki

Powierzchnia w ha

Nr KW Proponowana cena nabycia netto
1 7/15 0,2133 PL1P/00082170/5 75 000,00
2 7/33 0,4938 PL1P/00082170/5 60.000,00
7/35 0,2879 PL1P/00102261/7 Sprzedaż działki nr 7/33 wraz z udziałem wysokości 1/8 części w prawie własności działki gruntu o numerze 7/35 stanowiącej drogę wewnętrzną.

 

Dla obszaru działek nr 7/33 i 7/35 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Starej Białej nr 49/VIII/03 z dnia 23.10.2003 r., zgodnie z którym są to tereny oznaczone symbolami MN – funkcja zabudowy mieszkaniowej, D1/2 – drogi dojazdowe, LS- las obszar bez prawa zabudowy.

Działka nr 7/15 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała” zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 244/XXX/10 z dnia 14.10.2010 r. przedmiotowa działka położona jest na terenach rozwoju funkcji mieszkaniowej rezydencjonalnej.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późniejszymi zmianami) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu do następującej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie, jako działka: nr 7/33;

 

         2.  Ludwikowo, gmina Stara Biała – prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Ludwikowo, gmina Stara Biała, stanowiących działki, wg poniższego zestawienia:

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha Nr KW Proponowana cena nabycia netto
1 36/1 0,6245 PL1P/00085108/1 78 000,00
2 36/2 0,5227 PL1P/00085108/1 69 000,00
3 36/7 0,0975 PL1P/00085108/1 36 000,00
  36/8 0,3234 PL1P/00122690/9 Sprzedaż wraz z udziałem wysokości 1/8 części w prawie własności działki gruntu o numerze 36/8 stanowiącej drogę wewnętrzną

 

Dla obszaru działek obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała”, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 244/XXX/10 z dnia 14.10.2010 r., zgodnie z którym są to tereny o funkcji mieszkaniowej rezydencjonalnej. Działki znajdują się na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość usytuowana jest około 800 m na północ od centrum Ludwikowa, w najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz siedliskowa, lasy i tereny rolne. Dojazd do poszczególnych działek zapewniony jest poprzez drogę gruntową stanowiącą działkę nr 36/8. Teren działek w południowej części jest płaski, a w północnej charakteryzuje je spadek w kierunku zachodnim. Teren nieogrodzony i nieuzbrojony.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późniejszymi zmianami) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu do następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie, jako działki: nr 36/1 i nr 36/2.

 

Informacja dodatkowa:

PL1P/00085108/1 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi od działki należącej do Władysława i Agnieszki małż. Wiśniewskich do drogi publicznej przez pozostałą działkę nr 1 przysługujące współwłaścicielom tychże działek.

PL1P/00122690/9 – w dziale III wpisane jest prawo użytkowania właściwej drogi od działki należącej do Władysława i Agnieszki małż. Wiśniewskich do drogi publicznej przez pozostałą działkę nr 1 przysługujące współwłaścicielom tychże działek oraz nieodpłatna bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 36/8 ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 36/10, 36/11 i 36/12.

 

         3.  Ludwikowo, gmina Stara Biała – prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Ludwikowo, gmina Stara Biała, stanowiących działki, wg poniższego zestawienia:

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha Nr KW Proponowana cena nabycia netto
1 32/8 0,1942 PL1P/00085108/1 67 000,00
32/7 0,0499 PL1P/00121501/1 Sprzedaż łącznie z działką nr 32/8 –działka nr 32/7 stanowi drogę wewnętrzną

 

Dla obszaru działek obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała”, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Stara Biała nr 244/XXX/10 z dnia 14.10.2010 r., zgodnie z którym są to tereny o funkcji mieszkaniowej rezydencjonalnej. Działki znajdują się na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość usytuowana jest około 800 m na północ od centrum Ludwikowa, w najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz siedliskowa, lasy i tereny rolne. Dojazd zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną gruntową stanowiącą działki nr 32/4 i 32/7. Teren działek jest płaski, nieogrodzony i niezagospodarowany, porośnięty częściowo krzewami, trawami i drzewami liściastymi (brzoza) i sosna. Teren nieuzbrojony.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Dutkowska   tel. 885 508 833, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje

  • cena: 36 000 - 78 000 PLN
  • miasto: Ludwikowo
  • gmina: Stara Biała
  • woj.: mazowieckie
© 2017 Powered By TIGER-NET

Szukaj