Ogłoszenie Straszyn

RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Straszynie, gmina Pruszcz Gdański, jako:

Straszyn- gmina Pruszcz Gdański – prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Straszyn gmina Pruszcz Gdański, stanowiących działki,- według poniższego zestawienia:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

NR KW

Cena wywoławcza netto (pln)

Wadium (pln)

1

265/40

0,1440

GD1G/00272644/6

185.000,00

7000,00

2

265/41

265/42

0,1017

0,0668

GD1G/00272644/6

199.000,00

Sprzedaż działki 265/41 wraz z działką 265/42

9000,00

 

Dla obszaru działek 265/40, 265/41, 265/42 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005r., zgodnie z którym są to tereny oznaczone symbolami MU-funkcja zabudowy mieszkaniowo-usługowej


SSL21463     SSL21472   SSL21464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w pewnej odległości od drogi wojewódzkiej Pruszcz Gdański-Starogard.

Dojazd do poszczególnych działek jest zapewniony przez drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 265/43.

Działki leżą na terenie lekko pochyłym w kierunku rzeki Raduni.

Teren nieuzbrojony. Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg znajdują się w dz.265/31.

 

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w szczególności:

1) złożenie pisemnej oferty zawierającej:

- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

2) załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu (dostępnym pod adresem http://www.rgk24.pl lub http://www.rgk24.eu) oraz stanem prawnym i technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń,

3) załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu, (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego),

4) wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku Pekao SA76 1240 5400 1111 0010 3334 8587 do dnia 22 czerwca 2017 r. i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Straszyn” w kancelarii RGK Spółki z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, IV piętro pok. 432 Olivia Gate [kancelaria Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o.], osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, w terminie do dnia 22.06.2017r. Oferta przetargowa będzie uznana za ważnie złożoną jeżeli najpóźniej w tym dniu zostanie doręczona RGK sp. z o. o.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017 r., a rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie RGK Spółki z o.o. do dnia 10.07.2017r.

  

RGK Spółka z o.o. w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, uchylenia bądź zmiany regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.


Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela:

Anna Dutkowska   tel. 885 508 833, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Antczak         tel. 887 505 705, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

 

 

Informacje

  • cena: 185 000 PLN; 199 000 PLN
  • miasto: Straszyn
  • gmina: Pruszcz Gdański
  • woj.: pomorskie
© 2017 Powered By TIGER-NET

Szukaj