Zaproszenie Żydowo

 

RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

zaprasza do negocjacji
w sprawie sprzedaży

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Żydowie, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 557/39, obręb: 216, o powierzchni 14 722 m2, KW nr KO1K/00093858/1 wraz z prawem własności obiektów budowlanych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Zabudowę stanowi budynek o powierzchni użytkowej 870,86 m2, składający się z trzech części – socjalno-mieszkalnej, hali sportowej i kotłowni z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz budowle.

 

 

 zydowo

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty nie powinny przewidywać ceny nabycia niższej niż: 510 000 zł netto.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

 

O przystąpieniu do negocjacji decyduje data złożenia oferty nabycia nieruchomości. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, w tym samym czasie, Spółka zawiadomi o tym fakcie oferentów, którzy złożyli te propozycje, wyznaczając jednocześnie miejsce, termin i warunki aukcji wyłącznie dla tych oferentów.

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w kancelarii RGK Spółki z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, IV piętro pok. 432 Olivia Gate w Kancelarii Spółki tj. Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o.], osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, w terminie do 21 lipca 2017r. Oferta powinna zawierać:

-         imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta (w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne należy ponadto wskazać, czy oferent składa ofertę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jeśli tak oferent powinien wskazać firmę; ponadto oferent będący osobę fizyczną powinien wskazać, czy pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też składa ofertę, będąc stanu wolnego),

-         datę sporządzenia oferty,

-         oferowaną cenę za Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej,

-         oświadczenie o terminie związania ofertą, nie krótszym niż 90 dni od dnia złożenia oferty.

Oferta nie spełniająca warunków formalnych podlega odrzuceniu.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy rozporządzającej. Nabywca w przypadku podpisania umowy przedwstępnej zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami.

Przedmiot negocjacji można obejrzeć w dni powszednie (Pn-Pt) w godz. od 9.00 do 14.00,
po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

  

RGK Spółka z o.o. w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zaproszenia do negocjacji, bez dokonania wyboru i podania przyczyny, w każdym czasie.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rgk24.pl/ lub http://rgk24.eu

     


Dodatkowych Informacji udzielają:

Anna Dutkowska   tel. 885 508 833, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Antczak         tel. 887 505 705, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załącznik do pobrania:

    

Informacje

  • cena: 510 000 PLN
  • miasto: Żydowo
  • gmina: Polanów
  • woj.: zachodniopomorskie
© 2017 Powered By TIGER-NET

Szukaj