Plan połączenia spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z spółką RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.